Přihlášky na Most do skupin A a B už nepřijímáme

Pouze skupiny C a D. Do skupiny A a B vás můžeme přeřadit na přejímce v případě, že se nám uvolní v těchto skupinách místo. Děkujeme za pochopení...